Adhd en autisme begeleiding

 

 

 

maatwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt deze begeleiding in?
De omgang met paarden leidt tot meer rust, stabiliteit en lichaamsbewustzijn. Dit maakt dat paarden uiterst geschikt zijn om met cliënten met Adhd te werken. Het oefenprogramma kan per individu worden vastgesteld en is maatwerk. Het kan flexibel, afhankelijk van de gemaakte vorderingen, te allen tijde worden bijgesteld. Soms is het van belang een dagtraject te hanteren, afhankelijk van de persoonlijke behoeften van de cliënt op dat moment. De activiteiten van HIPPODROOM zijn heel divers en inzetbaar om diverse vaardigheden te ontwikkelen.

In het werken met paarden spelen 'contact maken, contact onderhouden en ervaren' op fysiek, mentaal, en energetisch niveau een belangrijke rol. Hiermee kunnen vaardigheden van sociale, emotionele en motorische aard worden geoefend en verbeterd. De omgang met paarden is een goede methode om allerlei soorten stress en spanningen te leren hanteren of af te bouwen.

De activiteiten:
paarden verzorgen, communiceren met paarden (fluisteren), wandelen met paarden, mennen.

Voor wie is deze begeleiding bedoeld?
ADHD is een afkorting die staat voor 'aandachtstekort- en hyperactiviteitstoornis'. Binnen deze stoornis zijn drie hoofdkenmerken te onderscheiden.

1. Overmatige bewegingsdrang

Altijd een gevoel van onrust, niet stil kunnen zitten, steeds moeten opstaan en rondwandelen, voortdurend friemelen met (iets in) de handen, met de voeten tikken, altijd maar doorpraten, ellenlange verhalen afsteken waarvan de luisteraar de draad kwijtraakt, gespannen zijn en blijven, moeilijk tot rust komen.

In de interactie in het contact met het paard, zal het paard deze onrust direct spiegelen, en dit gedrag vertalen als een onveilige situatie. De drang tot vluchten zal worden aangezet. Hierdoor wordt het inputgedrag aanschouwelijk, en ervaart de cliënt meteen de reactie van zijn actie. Door via de spiegel van het paard zijn eigen gedrag aan te passen, kan gedragsverandering ontstaan.

2. Verminderd concentratievermogen

Vergeetachtigheid, moeite met details, spullen kwijtraken, afgeleid raken, van alles tegelijk doen, niet kunnen blijven luisteren, 'het ene oor in, het andere weer uit'. Ook komt het voor dat iemand sterk gericht is op één ding ('hyperfocussen'), bijvoorbeeld op het spelen van computerspelletjes. Interessante vakken op school gaan ook beter dan saaie vakken. Ten onrechte wordt hieruit dikwijls afgeleid dat iemand 'wel kan, als hij maar wil'. Bij adhd is het belangrijk te beseffen dat het hier niet gaat om onwil, maar om onmacht.

Een paard eist alle aandacht op. Algehele concentratie bepaalt de mate van succes van het contact met het paard, en de verschillende uit te voeren opdrachten. Bij te weinig focus en intentie, haakt het paard meteen af. Deze interactie is uitermate geschikt om dit thema te oefenen.

3. Ondoordacht handelen

Meteen dingen doen of zeggen zonder er eerst over na te denken, voor je beurt praten, vreetbuien, gevaarlijk gedrag in het verkeer/op straat, snel relaties aangaan en weer verbreken, geld uitgeven zonder dat het nodig of verantwoord is, voordringen zonder dat je er erg in hebt: allemaal voorbeelden van impulsief gedrag.

Bij impulsief gedrag verbreekt een paard makkelijk het contact. De bewegingen zijn ondoordacht, en vaak te snel. Snelle bewegingen creëren onrust en wantrouwen. Een paard laat dat ook via zijn emotionele spiegel zien. Bij paarden is het van belang rustige, doordachte bewegingen te maken en in “slow motion” te handelen. In het werken met paarden is dit gegeven goed te oefenen. Inhoud van deze begeleiding
In een kennismakingsgesprek worden specifieke persoonlijke doelen en wensen vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt een programma vastgesteld dat uit dagdelen van ongeveer 3 uur, of uit lessen van 1 uur is opgebouwd.

Wat levert deze begeleiding op?
In deze begeleiding voor adhd krijgt de persoon meer inzicht in structuur van het grote geheel. Door het werken met paarden leert de directe feedback van het paard veel inzicht op de eigen manifestatie. De reactie en aanpassing van overmatige bewegingsdrang leidt tot meer beheersing. Door deze opdrachten met de paarden te doen leren personen zich 100% te concentreren. Bij paarden is het van belang rustige, doordachte bewegingen te maken en in “slow motion” te handelen, waardoor impulsief gedrag wordt verminderd.
Kinderen en volwassenen die leven met deze stoornis kunnen bij HIPPODROOM terecht voor intensieve begeleiding en dagbesteding.

Wat maakt werken met paarden zo bijzonder?
Paarden zijn grote, krachtige en zeer imposante dieren, die tegelijkertijd heel gevoelig en kwetsbaar zijn. Daarom staan ze in onze geschiedenis te boek als 'edele dieren'.
Het zijn vooral de stoere eigenschappen waaraan de mens in het verleden vaak macht ontleende, door ze als strijdros te gebruiken.
Anderzijds hebben zij als prooi- en vluchtdier hun gevoelige kant sterk ontwikkeld. Paarden bezitten vanuit de natuurlijke overlevingsdrang het vermogen een situatie binnen enkele seconden te scannen en er naar te handelen. Wordt het aanvallen of vluchten, bevriezen of vertrouwen. De reactie zal afhangen van de situatie of diegene waarmee het paard in contact is.
Het is deze intelligente eigenschap die paarden tot levende spiegels van het gevoel maakt. Ze geven een heldere en eerlijke kijk op de non-verbale communicatie van jezelf, als je met ze werkt. Het maakt hen tot unieke mediums die je kunnen helpen vele vaardigheden op sociaal, motorisch, emotioneel en energetisch gebied te beoefenen.

Daarom intrigeren paarden ons zo, want in contact met paarden herken je altijd iets van jezelf. In hun bespiegeling maak je contact met jouw eigen manier van handelen, je mate van openhartigheid, je kwetsbaarheid, je innerlijke kracht en je bezieling. Paarden brengen ons bij onszelf, onze eigen natuur.

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team