non-verbale communicatie

 

energetisch leiderschap

 

 

Fluisterlessen

 

Bij het onderdeel paardenfluisteren draait het om de non-communicatie en energetisch leiderschap tussen mens en dier.

De omgang met paarden maakt non-verbale communicatie zichtbaar. Er is contact op fysiek, emotioneel, energetisch en mentaal niveau. Het paard toont op een vriendelijke en heldere manier in zijn levende spiegel wat de mens in beweging brengt. De mens wordt zo bewust gemaakt van wat hij uitzendt naar zijn omgeving en wat dus het effect van de lichaamstaal is die hij neerzet. In deze interactie worden verschillende vaardigheden getraind.

 

focus

 

 

 

Leiderschap

 

 

Thema's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observeren en ervaren

 

 

 

innerlijke emoties

 

 

Leer wat de eigen persoonlijke ruimte is en hoe daarmee te werken. Alles draait om energie, focus en intentie. Ervaar het effect van energie en het gevolg van gerichte aandacht en concentratie. Met bewuste lichaamshouding, ademhaling en spierspanning kunnen door middel van interactie grenzen worden ervaren en aangegeven. In de reactie van het paard wordt geleerd lichaamstaal bewust in te zetten om een bepaald doel te bereiken.

Ontdek je persoonlijke communicatiestijl en verrijk je bewustzijn op vele niveaus. Communiceer bewust op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau. Ervaar het effect van je lichaamstaal en het belang van je non-verbale communicatie in relatie tot een/je paard. Ben jij je bewust van je grenzen en geef je deze duidelijk aan? Ken jij de kracht van focus, visualisatie en energie? Leef jij situaties in en reflecteer je, of trek je blindelings je eigen plan? Inzicht hierin geeft kracht!

Thema’s als contact maken, vertrouwen creëren, richting geven, inleven en leiderschap passeren de revue. Ga de uitdaging aan en laat je spiegelen door een paard. Leer zijn natuurlijke spel kennen van contact maken, onderhouden en leiderschap. Laat zien hoe serieus jij wilt worden genomen. Ontwikkel een duidelijke relatie en neem dit mee in het berijden van een/je paard.

Ben jij een volger, of neem je graag het initiatief? Ben je autoritair of krijg je autoriteit? Ben je gespannen of kun je een veilige situatie creëren? Het is allemaal te ervaren in de omgang met een paard in een eerlijke feedback?

 

 

Van hoofd naar lijf en hart zaken.

Dat maakt communicatie duidelijk en eenduidig voor mens en paard en voor intermenselijk contact. Gaandeweg wordt duidelijk op welke manier veiligheid, rust en leiderschap kunnen worden gecreëerd. Hiermee wordt het empathisch vermogen van de mens verder ontwikkeld.

Oefeningen op het gebied van actie en reactie, ruimte geven en ruimte nemen, leiden en drijven, volgzaamheid en leiderschap en het bewust geven of nemen van autoriteit bieden op deze thema’s veel inzicht en balans.

Door te observeren en te ervaren leert de cursist wat de reactie van het paard is en hoe daar vervolgens weer op te reageren met een specifiek doel. Deze interactie bevordert visuele informatieverwerking en integratie in het lichaam van non-verbale communicatie en lichaamstaal. Het is een cyclus waarbij mens en dier op elkaar gericht zijn door lijfelijk contact en het waarnemen van gedrag. Hierop wordt geanticipeerd en gereageerd.

De mens krijgt van het paard een spiegel voor van zijn innerlijke emoties. Deze emoties worden via het gedrag van het paard geuit en beleefd. Het feit dat de mens visuele informatie verwerkt en koppelt aan gedrag, heeft herkenning van reactiesystemen tot gevolg. Deze aangeleerde vaardigheden maken niet alleen dat een mens in contact kan treden met een paard, maar zorgt ook voor het onderhouden van dit contact. In de cyclus van actie/reactie wordt de mens uitgedaagd en geprikkeld om actie te ondernemen, de mogelijkheden af te wegen en te ervaren wat het effect is in relatie tot een paard en op intermenselijk vlak.

 

 

Praktijk

 

De fluisterlessen omvatten verschillende praktijkoefeningen, zowel los als aan de lijn.

 

   

Een uitgebreide omschrijving van wat paardenfluisteren inhoudt, is te vinden bij “paardenfluisteren” bij het kopje “wat brengt paardenfluisteren je” .

Deze activiteit is als privé les of groepsactiviteit te boeken en is ook onderdeel van de persoonlijke trajecten die worden gegeven op trainingscentrum Hippodroom.

Voor tijden en tarieven kunt u contact opnemen met info@hippodroom.com

 

 


 
       

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team