Voltige training

 

lichaamsbewustzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snowy

centrale zenuwstelsel

 

 

vertrouwen

 

 

 

 

 

 

Bij voltige beweegt een paard in cirkels aan een lange lijn, in een constant tempo. Bij het paard of op de paardenrug zijn verschillende oefeningen die het lichaamsbewustzijn van de mens bevorderen mogelijk.

De oefeningen kunnen bestaan uit mee lopen, in tegenovergestelde richting bewegen, balspelen, opspringen, afspringen, omdraaien en achterste voren zitten.

De voltigeoefeningen ontwikkelen het ritmegevoel door af te stemmen, mee te bewegen en balans te creëren. Niet alleen de coördinatie, maar ook de visuele, tactiele en auditieve waarneming worden gestimuleerd. Door de cadans van de beweging van het paard, kunnen lichamelijke spanningen en blokkades spontaan worden opgeheven. Deze bewegings- en balansoefeningen bij of op een paard ontwikkelen sensomotorische vaardigheden waarbij de motorische controle en coördinatie wordt bevorderd. Het gevoel voor evenwicht versterkt, waardoor de mens soepeler beweegt en er meer ontspanning in het hele lichaam ontstaat.

Bilaterale coördinatie leert om beide kanten van het lichaam te laten samenwerken. Deze oefeningen met paarden zorgen voor een aansturing van de hersenen om prikkels van beiden hersenhelften door te sturen naar het gehele lichaam. Motorische planning wordt hierdoor gestimuleerd, net als het bedenken, organiseren en uitvoeren van een complexe opeenvolging van bewegingen. Het centrale zenuwstelsel wordt gesimuleerd om bewegingsprikkels en evenwichtsprikkels te verwerken en eigen te maken. De mens zal zich hierdoor steeds beter weten te handhaven en zelf weten in te spelen op een nieuwe situatie tijdens soortgelijke omstandigheden.

Door met meerdere kinderen tegelijk met een paard te werken ontstaat onderlinge samenwerking. Deze uitdaging stimuleert de onderlinge communicatie die nodig is om de gezamenlijke oefeningen te doen slagen. Dit leidt tot vertrouwen in zowel het paard, de begeleider als elkaar. Op speelse wijze komen samenwerking, ontspanning en plezierbeleving met elkaar en het paard tot stand.

 

Deze activiteit is als privé les of groepsactiviteit te boeken en kan ook onderdeel zijn van de persoonlijke trajecten die worden gegeven op trainingscentrum Hippodroom.

Voor tijden en tarieven kunt u contact opnemen met info@hippodroom.com

copyright: Sylvia van Noye 2009                     constructie team